Kategorier
Artiklar

Har du rätt förutsättningar för tandimplantat?

Målet är alltid att få behålla de egna tänderna genom hela livet. Det är något som man kan lyckas med, men det kräver också en ansträngning. Tyvärr så ser man att det skett en negativ trend gällande skötseln av tänderna. Det är oroväckande och än mer oroande är att detta syns längre ner i åldrarna. Här har vuxna ett ansvar i att informera och trycka på vikten av daglig tandborstning – två gånger om dagen a´ två minuter – och vikten av att äta rätt. Vi äter sämre mat idag och det syns också på både vår allmän- och tandhälsa. Här måste en förändring ske. 

Tandlossning är en sak som kan komma av undermålig skötsel av tänderna. Med undermålig menar vi dels att man borstar tänderna på ett sämre sätt och del också att man inte använder tandtråd och rengör mellan sina tänder. Ett annat exempel på misskötsel är att man inte besöker tandläkare och/eller en tandhygienist. I många fall upptäcks problemen för sent och tandlossningen går inte att förhindra. Vi ska även tillägga att tandlossning kan bero på sjukdom eller på medicinering. 

Oavsett vilken anledning så handlar det ofta om ett dråpslag. Men, det finns idag lösningar som gör att man kan leva ett normalt liv även om man tappat sina tänder. Tandimplantat är en av de bästa. 

Så fungerar ett tandimplantat

Ett tandimplantat – eller flera stycken – har en fördel i att de kan välkomnas av kroppen och, på sikt, fungera precis som de ordinarie tänder man tappat. Processen innebär att man borrar fast skruvar av titan i käkbenet. Titan är en metall som ofta fungerar väl ihop med våra kroppars ben och vävnad: det gör att metallen ofta tas emot och växer fast. I skruvarna fäster man sedan de kronor som utåt sett kommer att fungera som tänder. Dessa kronor anpassas efter hur övriga tänder ser ut – samma färg-, samma nyans, form och storlek. 

Tandimplantat är därför en väldigt tilltalande lösning, men den är inte för alla. Dels så måste en bedömning göras individuellt och där man primärt ser hur käkbenets styrka är. Ett alltför svagt käkben – som en följd av exempelvis rökning – kan ligga en patient i fatet. Det går förvisso att transplantera vävnad från andra delar av kroppen, men då blir det dyrare. Tandimplantat är dyrt som det är. Vilket är den andra avigsidan med lösningen. Alla har, helt enkelt och tyvärr, inte råd. 

Det man bör göra i samband med att tandlossning sker är att besöka en specialist som undersöker och gör en bedömning kring vilka förutsättningar man har. Finns det möjlighet så är tandimplantat den bästa lösningen på längre sikt. Det går ofta att dela upp betalningen och betala en summa varje månad snarare än att betala allt på en gång. En annan detalj som kan göra skillnad är högkostnadsskyddet. Kolla upp hur det fungerar i samband med ditt tandläkarbesök. 

Klart står att tandimplantat är värd att investera i om man har rätt förutsättningar för just det alternativet. Korrekt skötsel – ett implantat måste hållas efter på samma sätt som ordinarie tänder! – gör att man har en andra chans att få tänder som håller genom resten av livet.