Lider du av tandläkarskräck?

Att gå till tandläkaren fyller en väsentlig del i att få behålla sina tänder genom hela livet. Regelbundna tandläkarbesök ger möjlighet till snabba åtgärder. Upptäcker man något problem i munnen eller med tänderna så kan man agera direkt. Det ger dels mindre problem i form av smärta och dels också mindre ekonomiska sådana. Det fel många gör är att man utgår från att det är dyrt att besöka en tandläkare. Sanningen är den att det blir dyrt om man inte gör det. De akuta och långt gångna problemen är de som kostar pengar. Därför är det en sund investering att besöka en tandläkare, minst, en gång per år. 

Det finns få personer som ser fram emot detta. Att gå till en tandläkare är obehagligt. Vi är känsliga i munnen – varje tand har tusentals nervtrådar – och vi blir dessutom väldigt exponerade i stolen. Utöver detta så bidrar miljön också till obehaget. Det är vitt, det är sterilt, ljuset är starkt och bländande och det hörs hela tiden obehagliga ljud från maskiner. Tandläkaren och tandsköterskan diskuterar allting på ett kodat språk också: som patient förstår man inte – och det skapar en än mer obehaglig känsla. Det är emellertid överkomligt. De flesta kan ta sig samman, bita ihop och stå ut med en undersökning om 45 minuter. 

För andra är det svårare. Tandläkarskräck är ett existerande problem som många lider av. Man räknar med att ungefär varannan vuxen upplever lättare ångestkänslor i samband med att tandläkarbesöket närmar sig. Så mycket som fem procent av den vuxna befolkningen lider dock av ren fobi. Man upplever ren skräck och ställer in det planerade besöket, slänger kallelser i soppåsen och vågar inte ta tag i problemen. Detta skapar onda cirklar: man vet att man måste gå – man kanske har ont i tänderna – men man kan inte ta sig över tröskeln. Det kan leda till långvariga bekymmer, stora problem och akuta smärtor som blir svåra att korrigera. 

Lösningar för att bota tandläkarskräck 

Vad kan man då göra för att övervinna rädslan? Det finns vägar att ta för att komma till bukt med tandläkarskräck. Det första steget är ofta att ta kontakt med tandvården. Det stora problemet är att man riskerar att fall mellan stolarna. Tandläkare och mottagningar skickar kallelser – men de har inget ansvar i att dessa ska fullföljas genom ett reellt besök. För en tandläkare kan ett inställt besök indikera en flytt eller ett byte till en annan mottagning snarare än ett problem med tandläkarskräck. 

Det första steget är att ta mod till sig, ringa och boka en tid. I samband med detta så kan man förklara sin situation och därmed också få den hjälp man behöver. Dagens tandläkare är bättre än sina föregångare på att hantera denna problematik. Förr var tandläkarskräck en fråga som möttes av fnysningar. Idag vet man bättre: det finns en medvetenhet om denna fobi – och det finns också åtgärder som underlättar behandlingen. 

Här tänkte vi ge några tips kring hur man kan överkomma tandläkarskräck. Samtidigt tänkte vi även visa lite på hur tandläkare möter denna problematik. Allt detta i form av punkter som är enkla att följa: 

  • Hitta rätt tandläkare. Besök några olika mottagningar och känn in miljö, atmosfär och hur personalen upplevs. Rätt tandläkare är viktigt i denna fråga. En gemensam nämnare brukar vara lugn och trygghet: som patient så vill man bli vägledd och guidad genom processen. En tandläkare som arbetar aktivt med information brukar vara att föredra. 
  • Prata om problemet. Var ärlig och förklara för tandläkaren – för mottagningen – om vad du går igenom. Det kan innebära att din behandling delas upp i omgångar snarare än att allt sker i ett svep. Samtidigt så kommer också både tandläkare och tandsköterska att vara mer informativa och uppmärksamma på din reaktion. Man pausar, man förklarar vad som sker och låter dig hämta andan och bearbeta det som skett – och ska ske. 
  • Lugnande. Även om det handlar om en mer anpassad behandling så kan det finnas ett behov av lugnande medel. Detsamma gäller för mer extrema fall då en behandling kan komma att ske under narkos. Alla dessa beslut tas gemensamt mellan dig som patient och din tandläkare. Det går att ordna, det viktigaste är att du tar dig till tandläkaren och förklarar din fobi och skräck. 
  • Stöd. Har du en vän som kan följa med dig? Finns det någon familjemedlem som ger extra trygghet och lugn? Genom att ta med denna person kan du få det stöd – och den peppning – du behöver. Ett bra sätt att överkomma rädslan. Att kunna hålla en hand gör skillnad. 
  • Nya behandlingar. Idag finns ny teknik att tillgå som kan underlätta behandlingar. Att vissa mottagningar erbjuder laserbehandlingar i samband med exempelvis lagning av hål, för att motverka tandlossning samt för att ta bort exempelvis ilningar gör stor skillnad i hur lång tid som krävs. Dessutom slipper man både ljud och otäcka vibrationer som de mer traditionella redskapen för med sig. 

Sett till att bota problematiken på längre sikt så kan exempelvis KBT eller samtal med en psykolog rekommenderas. Där finns redskapen för att, på djupet, ta tag i problemen med tandläkarskräck.