Kategorier
Artiklar

Moderna kliniker ger bra lösningar

Det pratas mycket om privatiseringar och vilka för- och nackdelar det har på vårt samhälle. Tandläkare och privata mottagningar inom tandvård står ofta utanför den diskussionen och man gör detta då fördelarna vida överskrider eventuella nackdelar som finns. 

Det finns nämligen få saker att anmärka vad gäller privata mottagningar inom tandvård. Priserna blir ofta bättre och utöver detta så erbjuds man som patient även, i de flesta fall, en vida överlägsen service. 

Att priserna blir bättre är emellertid en sanning med viss modifikation. Det man måste veta är att tandläkare har fri prissättning och att detta innebär att vissa kan ge väldigt låga priser för behandlingar och undersökningar medan andra kan begära mer betalt. Generellt så har man en fördel av att bo i en större stad där en högre konkurrenssituation råder. Då har man en möjlighet att sondera terrängen rent prismässigt och hitta ett alternativ som passar den egna budgeten. 

Många patienter upplever sig inte som sådana. Man upplever snarare att man är en kund. Det är en tydlig skillnad i hur privata tandläkare idag arbetar. Man har ett serviceyrke som innebär att man vill erbjuda mer skräddarsydda lösningar och därmed locka nya kunder till verksamheten. Givetvis utan att detta står före det viktigaste: korrekt tandvård. 

Fördelar med privata mottagningar 

Om vi snabbt tittar närmare på hur dessa lösningar kan se ut så kan vi ge en lite bättre bild av vad vi menar. Vi gör det genom några talande punkter: 

  • Generösa öppettider. Att besöka en tandläkare innebär en uppoffring som i många fall kostar pengar. Dels så ska man betala för själva undersökningen och behandlingen, men man ska också ge upp några timmar från den egna lönen. Det gör att många avstår från att gå till tandläkaren. Här har emellertid många kliniker börjat arbeta aktivt med att förändra situationen och göra sig mer tillgängliga. Varför ha öppet då folk har svårt att komma? Genom mer generösa öppettider – kvällar och helger – så kan man nå privatpersoner som inte behöver offra något av sin arbetstid. 
  • Modern utrustning. Det sitter sällan i klistret då det handlar om att förändra och implementera ny teknik hos moderna kliniker. Det skapar effektivare lösningar som passar både patient och den egna verksamheten. Genom att exempelvis använda laser kan man ge snabbare behandlingar och därmed också få in fler kunder. Utan att det på något sätt äventyrar patientsäkerheten. Allt vilar tryggt på både kompetens och vetenskaplig grund. 
  • Bättre lokaler. Moderna lokaler som inreds för att skapa trivsel och en bättre kontakt med varje patient gör skillnad. Väntrummen är utrustade med Wifi och generösa med sittplatser. Lösningarna är öppna och personalen är tillmötesgående på ett sätt som gör att man känner sig välkommen. Det skapar ett mervärde som gör att man som patient vill återvända. I synnerhet så är dessa lösningar tilltalande för personer som lider av viss tandläkarskräck och som känner ett större obehag inför att besöka en tandläkare. Där blir det inte en lika påtaglig anspänning. 

Utöver detta så ser man även att många mottagningar anpassar sin vård för att ligga rätt i tiden. Traditionellt sett så har exempelvis estetiska behandlingar haft en låg prioritet. Så är det inte idag. Tandläkare vet att det finns en stor efterfrågan och anpassar sin verksamhet utefter denna. Något som leder till fler kunder och en ökad omsättning.