Tandvårdsbidraget – så fungerar det

Sverige ger alla medborgare en solid grund att stå på vad gäller friska tänder och munhälsa. Fram till dess att man fyller 24 år så har man fri tandvård där kostnaden för varje besök och behandling bekostas via skattemedel. Tack vare detta så kan man, i tid, upptäcka olika problem och åtgärda dessa utan att behöva ruinera den enskilde individen. Alla ges en möjligheten att möta vuxenlivets utmaningar med en flygande start. 

Vi har alla olika förutsättningar och tänder och munhälsa är inget undantag från detta. Trots att vi får fina förutsättningar genom den fria tandvården i ung ålder så kan problem uppkomma. Tandskador, hål i tänderna, tandsten, tandlossning och andra saker – exempelvis värk i visdomständerna – som måste korrigeras i vuxen ålder kostar pengar. Det gör att många avstår. Man anser inte att det är värt att betala för en undersökning och en eventuell behandling hos en tandläkare. Där handlar det enbart om att skjuta både problematik och kostnader framför sig. Tänder läker inte sig själva och ju längre man väntar, desto dyrare blir det. 

Tandvårdsbidraget ser olika ut beroende på ålder 

Att man dessutom måste betala ur egen ficka är en sanning med viss modifikation. Det svenska systemet för tandvård har nämligen även fördelar för de som är över 24 år. Tandvårdsbidraget är ett exempel på en sådan – högkostnadsskyddet är en annan. Vi tittar närmare på hur dessa fungerar: 

Tandvårdsbidraget: Det allmänna Tandvårdsbidraget ges årligen till alla svenska medborgare. Det går att spara också. Har du exempelvis inte besökt en tandläkare under ett år så kan du använda den summan och slå ihop med följande års bidrag. Viktigt att poängtera är att det inte kommer pengar på posten. Tandvårdsbidraget dras av i samband med tandläkarbesöket. Du behöver inte lägga ut pengar. 

Det spelar heller ingen roll om du väljer en privat tandläkare eller om du går till Folktandvården. Så länge mottagningen är ansluten till Försäkringskassan så är tandvårdsbidraget giltigt att använda. Hur mycket är det då på? Det skiljer sig beroende på ålder. En person mellan 24-29 år har en årlig summa om 600 kronor att använda. En person mellan 30-64 år har hälften – 300 kronor. En äldre person å sin sida – över 64 år och uppåt – har 600 kronor att använda sig av i samband med ett tandläkarbesök. 

Viss estetisk tandvård inkluderas inte i det allmänna tandvårdsbidraget. Du kan exempelvis inte boka in en tid för tandblekning och tänka dig en rabatt motsvarande bidraget givet din ålder (300- eller 600 kronor). Undersökningar och behandlingar inom tandvårdsstödet är det som gäller. 

Skulle man lida av en sjukdom eller en funktionsnedsättning så finns det ett särskilt tandvårdsbidrag att ta del av. Det innebär en summa om 600 kronor per halvår. 

Högkostnadsskyddet ger avdrag på priset 

Högkostnadsskyddet är en annan faktor som påverkar priset för tandvård. Är referenspriset för tandvård högre än 3000 kronor så går försäkringskassan in och täcker upp till 85 % av de överstigande kostnaderna. Det gör stor skillnad. Idag ser högkostnadsskyddet ut som följer: 

  • Upp till 3000 kronor: du betalar allt själv 
  • 3001-15.000 kronor: du får stöd med 50 % av referenspriset 
  • 15001 och över: du får 85% av referenspriset. 

Att vi har ett system för tandvård som kan ge oss vård i världsklass till rimliga priser är något som vi ska vara stolta över. Vi ges alla en möjlighet att få behålla våra tänder – friska och fräscha – genom hela livet.